„Gdy w 1995 roku zaczynałem swoją pracę w badaniach rynku, nie przypuszczałem, że zamieni się ona w przygodę mojego życia. Po kilku latach zbierania doświadczeń, w roku 1997 utworzyliśmy agencję, która dziś jest jednym z liderów, wśród firm zajmujących się realizacją badań w naszym regionie.”
(Marek Jóźwicki- właściciel firmy)

Siłę naszego zespołu, stanowią ludzie – doskonała grupa ankieterów i rekruterów. Od samego początku naszego funkcjonowania na rynku, postawiliśmy na jakość usług. Wzajemne zaufanie i świetna komunikacja pozwalają nam niezmiennie na rzetelną i terminową realizację projektów badawczych.

Taka też jest nasza misja – terminowo dostarczać naszym klientom rzetelnych informacji, dzięki którym będą mogli wzmacniać swoją pozycję na rynku.

W naszej pracy przestrzegamy postanowień kodeksu ESOMAR. Nasz zespół podlega audytom OFBOR w ramach Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

Realizujemy wszystkie rodzaje badań jakościowych oraz ilościowych – w tym wszelkiego rodzaju sondaże, badania ad-hoc, trackingi, badania Central Location Test, FGI, IDI. Zajmujemy się realizacją badań PAPI i CAPI. Wyselekcjonowana grupa audytorów prowadzi badania typu Tajemniczy Klient.